Personal Information

  * Basic Statistics
  * Astrology
  * Preferences
  * School/Family
  * Resume
  * Personality
  * History
  * Seiyuu She Knows
  * Mangaka She Knows

Photos and Portraits

  * Drawn
  * Photos

Essays and Interviews

Artistic Evolution

Fan Pictures

FAQ

Questions for Takeuchi-sensei

Address Information

  * How and What to Write
  * What to Send
  * Addresses

Links

Seiyuu Takeuchi Naoko Knows

Araki Kae- Chibi Usa, Tsukino Usagi (episodes 44 - 50)

Fukami Rica- Aino Minako

Furuya Tohru- Chiba Mamoru

Hisakawa Aya- Mizuno Ami

Katsuki Masako- Kaioh Michiru

Kawashima Chiyoko- Meiou Setsuna, Tsukino Shingo, Sakurada Haruna

Minaguchi Yuko- Tomoe Hotaru

Mitsuishi Kotono- Tsukino Usagi, Chibi Chibi

Ogata Megumi- Tenoh Haruka (did some match making for Togashi-sensei and Takeuchi-sensei)

Shinohara Emi- Kino Makoto

Tomizawa Michie- Hino Rei

(probably others too, that I'm not aware of, have any leads, and your proof, tell me, and I'll add them)